Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Α.Υ.Σ. είναι το ακόλουθο:

κ. Φάτσιος Σοφοκλής, Πρόεδρος Δ.Σ.
κ. Γκίκας Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
κ. Καψιαμπέτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
κ. Λάμπρου Ιωάννης, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
κ. Μάρκελλος Παναγιώτης, Ταμίας Δ.Σ.
κ. Ντούμπας Σταμάτιος, Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας Δ.Σ.
κ. Κολυνδρίνης Δημήτριος, Ειδ. Γραμματέας Δ.Σ.

κ. Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος, Μέλος Δ.Σ.
κ. Βενέτης Μιχάλης, Μέλος Δ.Σ.
κ. Καψανάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.
κ. Μανδηλάς Βασίλειος, Μέλος Δ.Σ.
κ. Πανταζής Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ.
κ. Χαχλιούτης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.